.


ДВА ВЕКА ПРАВДЕ 1809 - 2009
Поносни смо на чињеницу да је први суд у Србији основан управо у Ваљеву 13.01.1809. године. Његов оснивач, а уједно и први председавајући, био је Прота Матија Ненадовић. 1807. године Правитељствујушћи совјет српски донео је наредбу о оснивању нахијских магистрата (судова), чије је испуњење почело тек 1809. године. Овај суд је дао велики допринос увођењу законитости и успостављању реда у младој држави. У Ваљевској нахији одржана је прва народна скупштина, написан је и прочитан први закон, основан први суд и изабране прве судије. Данас, после два века, Виши суд у Ваљеву своје аутентично и вредно место у историји правосуђа оправдава тежњом ка модерним тековинама очувања правде.


Правитељствујушћи совјет српски поставио Ваљевски магистрат (суд) као званичну нахијску правосудну институцију, прву о чијем настанку има поузданих сведочанстава. То је учињено актом "Урежденије Совјета народа за Суд Вароши Ваљевске и тоја нахији". Тим актом одређени су: састав суда, начини и место доношења судских одлука, приступање суду, однос старешина и грађана према суду, једнакост суђења, право суда да изриче све врсте казни с тим да више од 50 батина не сме досудити и да теже кривце шаље или Карађорђу или совјету, приходи суда, број извршних органа (пандура), стварна и месна надлежност. Ваљевски магистрат могао је судити за сва дела сем за убиства. Први чланови Магистрата су постали судија Ранко Петровић, старешина суда "сударци" Милован Тадић и Ранко Мишковић, као секретари суда помињу се Сава Ђуричић и Петар Новаковић из Осијека ( дошао у Ваљево 1805). Истовремено је војводи Јакову Ненадовићу забрањено да пред судом штити своје рођаке и ортаке, док је суду наложено да Јакову, као команданту нахије, указује дужно поштовање. Војводи је дато и право да од девет судских пандура, он поставља шесторицу. 
   
 
Преузмите:

- видео CD - ДВА ВЕКА ОКРУЖНОГ СУДА У ВАЉЕВУ
- монографија - ВАЉЕВСКИ ОКРУЖНИ СУД 

Упознајте нас посредством савремених мулти-медијалних записа сачињених поводом прославе двеста година постојања.